Click to zoom
 - Talia Lanz Shop

**SOLD-OUT**Velvet Suzani Kimono

$200.00 USD-Unique Piece

-Velvet

-Suzani Kimono made in Uzbekistan

-One Size